Just another WordPress site

20 Năm ở thế giới

Verse 1:
[C]Có mấy đêm [F]giông
Tôi ngồi [C]nghe sấm chớp đình [F]đoàng
[C]Hahhh [F]x2
[C]Có mấy đêm [F]không
Tôi ngồi [C]nghe sấm [F]lòng
[C]Hahhh [F]x2
[Am7] [G] [F]
[Am7] [G] [F] [G]
 
Chorus:
[C]Rồi cũng sẽ [G]qua
[Am7]Bao nhức nhối trong [Em]ta
[F]Hai giờ đêm còn [C]chưa ngủ
[Dm7]Em còn mong gì [G]muốn nói?
[C]Rồi cũng sẽ [G]qua
[Am7]Buồn trốn mãi trong [Em]lòng
[F]20 năm ở [C]thế giới
[Dm7]20 tuổi đã [G]qua
Tôi [C]ơi… [F]x2
 
Verse 2:
[C]Ước muốn xưa [F]kia
Đã thành [C]sao ánh mắt buồn [F]sầu
[C]Hahhh [F]x2
[C]Ánh mắt xưa [F]kia
Đã từng [C]thương cũng [F]chia tay
[C]Hahhh [F]x2
[Am7] [G] [F]
[Am7] [G] [F] [G]
 
Chorus:
[C]Rồi cũng sẽ [G]qua
[Am7]Bao nhức nhối trong [Em]ta
[F]Hai giờ đêm còn [C]chưa ngủ
[Dm7]Em còn mong gì [G]muốn nói?
[C]Rồi cũng sẽ [G]qua
[Am7]Buồn trốn mãi trong [Em]lòng
[F]20 năm ở [C]thế giới
[Dm7]20 tuổi đã [G]qua
Tôi [C]ơi… [F]x2

Chords List
.
.