Just another WordPress site

2AM

[C]Chiều nhạt nắng nơi thành phố [A7]chẳng quen thuộc
[Dm]Café đen vẫn [Fm]đắng chỉ thêm [Em]chút đường và thêm [A7]chút vấn vương
Cũng [Dm]không thể mang ta trở [G]về như trước
[C]Ngày em đi chẳng kịp [A7]nói câu chào
[Dm]Chuyện hai ta nhạt [Fm]phai đi từ [Em]lúc nào mình chỉ [A7]như thế sao?
Nhìn [Dm]em mãi khuất xa mà [G]chẳng thể thét gào
 
[C]Baby I’m still [A7]missing you đã [Dm]2h sáng anh [Fm]vẫn đây ngồi
Chờ [Em]dòng tin nhắn dù [A7]biết em đã xa [Dm]xôi [G]có nhớ đến tôi?
[C]Baby I’m still [A7]loving you có [Dm]ai ghì chặt em [Fm]hơn khi mỗi đêm [Em]về
Và hôn [A7]lên chiếc môi gần [Dm]kề vì [G]anh bây giờ chẳng [C]thể

Chords List
.
.