Just another WordPress site

Bên trái

[Em]Kiếm thêm một lí do
[Em]Trốn như một tên hèn
[Em]Ngước lên lại đắn đo
[Em]Như một kẻ cai nghiện
[G]Mà nghe ai [Bm]nói em [Em]sẽ đến
[Bm]Nhắm mắt đếm đến [D]ba và thay đồ [Em]vội
[G]Lại nhìn [D]theo về hướng [Em]đó
[G]Chợt em [D]bỗng quay đầu [Em]lại
[G]Rồi nhờ [D]xe chỉ một [Em]lúc
[G]Và tôi [D]sẽ đi thật [Em]chậm
[Em]Thấy lần lượt ra về
[Em]Đi qua những đám mây
[Em]Thấy ta như tên hề
[Em]Không thuộc về nơi này
[G]Mà nghe ai [Bm]nói em [Em]sẽ đến
[Bm]Nhắm mắt đếm đến [D]ba và vẫn ở [Em]lại
[G]Lại nhìn [D]theo về hướng [Em]đó
[G]Chợt em [D]bỗng quay đầu [Em]lại
[G]Rồi nhờ [D]xe chỉ một [Em]lúc
[G]Và tôi [D]sẽ đi thật [Em]chậm
[Em] [A]- [Am] [C] [G] [C] [Em]- [Bm] [Am] [Em]
[G]Lại nhìn theo về hướng [Em]đó
[G]Chợt em bỗng quay đầu [Em]lại
[G]Rồi nhờ [B]xe chỉ một [Em]lúc
[G]Và tôi sẽ đi thật [Em]chậm

Chords List
.
.