Just another WordPress site

Biển Xanh Và Nắng Vàng

[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya
[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya
 
[C]Mùa đầy [F]nắng nắng [Dm]chiếu muôn nơi muôn [G]nơi như bừng [C]lên
[F]Cỏ hoa [Dm]rất nhẹ [G]nhàng
[C]Mùa đầy [F]gió gió [Dm]vút lên cao lên [G]cao mây thật [C]êm
[F]Lòng ta lại [Dm]thấy rộn [G]ràng
 
[C]Ngày nắng mới, [F]lòng phơi phới. [Dm]Hè đang tới, [G]miền nhiệt đới, yeah
[C]…[F]Quanh đây cuộc [Dm]sống gọi mời [G]
[C]Mùa hè ơi [F]chờ tôi với [Dm]từ muôn nơi, [G]người đông vui yeah [C]yeah
[F]Và ta cùng nhau [Dm]hát van. [G]
 
[C]Oh [F]oh…[Dm]…[G]Biển xanh biển xanh và [C]nắng [F]vàng [Dm].
[G]Rộn vang bài ca cùng [C]sóng tràn [F]
[Dm]Lời ca [G]mãi ngân [C]vang
[C]Oh [F]oh…[Dm]… [G]Trời mây trời mây và [C]gió ngàn [F] [Dm]
[G]Đàn chim liệng bay cùng [C]với đàn [F] [Dm].
[Dm]Không gian [G]thênh thang, [C]yeah yeah
 
[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya
[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya
 
[C]Chiều biển [F]vắng trắng [Dm]bóng ai kia ai [G]kia xa vời [C]xa
[F]Từng cơn [Dm]sóng xô [G]ào
[C]Lời biển [F]hát hát [Dm]khúc hoan ca hoan [G]ca vang vọng [C]thêm
[F]Lại nghe [Dm]thấy nao [G]nao
 
[C]Ngày nắng mới, [F]lòng phơi phới. [Dm]Hè đang tới, [G]miền nhiệt đới, yeah
[C]…[F]Quanh đây cuộc [Dm]sống gọi mời [G]
[C]Mùa hè ơi [F]chờ tôi với [Dm]từ muôn nơi, [G]người đông vui yeah [C]yeah
[F]Và ta cùng nhau [Dm]hát van. [G]
 
[C]Oh [F]oh…[Dm]…[G]Biển xanh biển xanh và [C]nắng [F]vàng [Dm].
[G]Rộn vang bài ca cùng [C]sóng tràn [F]
[Dm]Lời ca [G]mãi ngân [C]vang
[C]Oh [F]oh…[Dm]… [G]Trời mây trời mây và [C]gió ngàn [F] [Dm]
[G]Đàn chim liệng bay cùng [C]với đàn [F] [Dm].
[Dm]Không gian [G]thênh thang, [C]yeah yeah
 
[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya
[C]Ah ya ya, ah [F]ya ya. [Dm]Ah ya ya, ah [G]ya ya

Chords List
.
.