Just another WordPress site

Bước Ngài Đi Qua

1A. Đã có một [Am]lần Người sinh [C]ra nơi trần [C]thế.
Đã có một [Am]lần Người [Dm]sinh ra trong khó [Am]nghèo.
Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,
Người [C]xuống thế để cùng [D]chia kiếp làm [Am]người.
 
ĐK: [C]Hỡi người [D]ơi! người [F]ơi!
hãy nhắm [Dm]mắt, hãy nguyện [Am]cầu, hãy cúi đầu lặng [E]nghe.
[Am]Nầy Người đang [F]đến, Người bước [Dm]tới,
Người đã [C]đến, đến nơi [Dm]đây lòng thương tràn [F]đầy,
trên hai [Dm]tay vẫn lao [Am]gầy,
Người đã [Dm]đến hiến yêu [E]thương.
Người đã [Dm]đến kiếm quê [E]hương.
 
1B. Thế có lần [Am]nào lòng anh [C]đi mong gặp [C]lối.
Thế có lần [Am]nào lòng anh [Dm]xây mộng ước [Am]đời.
Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào, lòng anh [C]say men tình [D]yêu,
lòng anh [F]thiếu nếu [E7]Người không sinh [Am]ra.
 
2A. Đã có một [Am]lần Người đi [C]qua trong cuộc [C]sống.
Đã có một [Am]lần Người [Dm]đi qua trên nẻo [Am]đường.
Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,
Người sống [C]chết trên trần [D]gian thân làm [Am]người.
 
ĐK
 
2B. Thế có lần [Am]nào bạn mong [C]nghe bước Người [C]đến.
Thế có lần [Am]nào bạn mong [Dm]xem bóng dáng [Am]Người.
Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào,
ngàn năm [C]qua vẫn ngàn [D]năm.
Người đã [F]đến nhưng [E7]Người phải ra [Am]đi.

Chords List
.
.