Just another WordPress site

Chờ

[D]Ai chờ trong giấc ngủ say, [Bm]ai đợi qua mấy vần thơ,
[G]Chờ cây táo sai chín quả, [A]chờ sương sớm tàn trong lành.
[D]Đêm về đêm sáng lại đêm, [Bm]ô cửa đi đến rồi đi,
[G]Chờ con sóc chôn nắng hè, [A]chờ sân lá mang gió về, để thổi [D]đi.
 
[D]Để ngày [Em]kia họ [D]quay lại con phố mà anh [D7]nói đã không [Em]còn nhớ [D]tên,
[D]Còn bài m[E]thơ mải [D]hát mà chưa viết chờ cho [D7]chin những nốt [Em]nhạc khó [D]ngân.
 
[D]Ai chờ trong giấc ngủ say, [Bm]ai đợi qua mấy vần thơ,
[G]Chờ hơi ấm trong tiếng thở, [A]chờ câu hát gọi tên mình.
[D]Đi về theo bước ngày sau, [Bm]thơm mùi tia nắng bình minh,
[G]Chờ tay nắm ngày gió lạnh, [A]chờ điều ước theo lối về, [D]nơi gặp nhau.
 
[D]Chuyện tìm [Em]nhau kể [D]bao giờ cho hết mùa yên [D7]vắng những con [Em]đường uốn [D]quanh,
[D]Ngày đợi [Em]đêm đợi [D]qua từng cơn nhớ lời hẹn [D7]bước trên chung [Em]một lối [D]đi.
[D]Để ngày[Em] mai họ [D]quay lại con phố mà anh [D7]nói đã không [Em]còn nhớ [D]tên,
[D]Còn bài [Em]thơ mải [D]hát mà chưa viết chờ cho [D7]chin những nốt [Em]nhạc khó [D]ngân.
 
[D]Mai đã bao ngày nơi cô đứng chờ, [A]
[D]Quên mất đang để chờ ai. [A]
[D]Mai đến bao giờ cho quên cái chờ, [A]
Ở [Dm]đây tìm không thấy ai trong không trung. [A]
 
[D]Chuyện tìm [Em]nhau kể [D]bao giờ cho hết mùa yên [D7]vắng những con [Em]đường uốn [D]quanh,
[D]Ngày đợi [Em]đêm đợi [D]qua từng cơn nhớ lời hẹn [D7]bước trên chung [Em]một lối [D]đi.
[D]Để ngày[Em] mai họ [D]quay lại con phố mà anh [D7]nói đã không [Em]còn nhớ [D]tên,
[D]Còn bài [Em]thơ mải [D]hát mà chưa viết chờ cho [D7]chin những nốt [Em]nhạc khó [D]ngân.
 
[D]Ai chờ trong giấc ngủ say, [Bm]ai đợi qua mấy vần thơ,

Chords List
.
.