Just another WordPress site

Chơi Vơi Giữa Trời

[G]Xa là xa nhau thôi
[Bm]Quên là quên nhanh thôi
[Em]Có nhiều thứ đã lâu, nhưng chẳng thể [D]vơi!
[C]Chơi vơi nơi bão [D]tố sóng gió cuộc [Bm]đời
Thật là [Em]vui khi có người [C]đợi
Dẫu những [Am]ngày tháng đó, chẳng [D]được bao lâu
 
[C]Những kí ức đó chẳng hề nguôi [D]ngoai
Ừ đúng ai [Bsus4]cũng đã từng yêu [Em]chẳng nghĩ ngại
Đã từng [C]giấu một thời thật [A]lòng và nhiều say [D]mê.
 
[G]Anh sẽ mãi chờ đợi, một bầu trời [D]mới không có đớn đau
[Em]Đứng ở giữa khung trời mà
dù có [Bm]khóc cũng chẳng muốn lau
Vì ai đã [C]nói sẽ vẫn ở [D]lại
Mà dù [Bm]cho dù cho ngày [Em]tháng phôi phai
Tại vì [Am]sao chuyện buồn cuộc [G]đời, cứ đến bên [Dsus4]tôi? [D]
 
[G]Anh sẽ mãi chờ đợi
Một nụ cười [D]tươi vươn trên bờ môi của người
[Em]Kí ức đó có làm, đỏ bờ [Bm]mi ai?
Cho anh xin [G]lỗi
Lặng nhìn [C]những tiếc nuối
Khuất [D]xa mờ theo tháng [B]năm
Niềm tin có [Em]còn?
Cuộc đời [Am]lắm phong trần
Chẳng ai [C]muốn âm thầm đớn [D]đau
Chơi vơi giữa đất [C]trời.
 
 
[G]Một niềm tin vỡ nát
[D]Hai bờ mi dâng tràn
Tự dặn [Em]mai đây mưa sẽ hết sau đêm mơ [Bm]màng
[C]Sao vẫn mãi đứng [D]đó
Chơi vơi giữa [Bm]trời chẳng biết ai thương [Em]ai đợi?
Ai còn [C]giấu một thời thật [Am]lòng và nhiều say [D]mê
 
[G]Anh sẽ mãi chờ đợi
Một bầu trời [D]mới không có đớn đau
[Em]Đứng ở giữa khung trời mà dù
có [Bm]khóc cũng chẳng muốn lau
Vì ai đã [C]nói sẽ vẫn ở [D]lại
Mà dù [Bm]cho dù cho ngày [Em]tháng phôi phai
Tại vì [Am]sao chuyện buồn cuộc [Am]đời
Cứ đến bên [Dsus4]tôi? [D]
 
[G]Anh sẽ mãi chờ đợi, một bầu trời mới không có đớn [D]đau
[Em]Đứng ở giữa khung trời mà dù
có [Bm]khóc cũng chẳng muốn lau
Vì ai đã [C]nói sẽ vẫn ở [D]lại
Mà dù [Bm]cho dù cho ngày tháng [Em]phôi phai
Tại vì [Am]sao chuyện buồn cuộc [Am]đời
Cứ đến bên [Dsus4]tôi? [D]
[G]Anh sẽ mãi chờ đợi
Một nụ cười [D]tươi vươn trên bờ môi của người
[Em]Kí ức đó có làm, đỏ bờ mi [Bm]ai?
Cho anh xin [G]lỗi
Lặng nhìn [C]những tiếc nuối
Khuất xa mờ theo tháng [B]năm
Niềm tin có [Em]còn?
Cuộc đời [Am]lắm phong trần
Chẳng ai muốn âm [G]thầm đớn [F]đau
[D]Chơi vơi giữa đất trời [G] [D] [Em] [C]
 
[D]Ha..
 
[G]Mãi mãi đến sau này, chẳng còn ai [D]nhớ anh đã trải qua
[Em]Khoẳng khắc đứng đó nhìn một
người hạnh [G]phúc mà chẳng phải ta
Vì sao [C]vẫn đứng đó đứng mong
chờ một phép [Bm]màu mà ta không [Em]có
Cuộc đời [Am]lắm phong trần, chẳng ai [C]muốn âm thầm đớn [D]đau
Chơi vơi giữa đất [C]trời.

Chords List
.
.