Just another WordPress site

Có những niềm thương

Có những niềm [F]thương như suối [C]cạn [C7]
Lặng khô [Gm7]rồi đọng lại chút rong [Am7]rêu [D7]
Một mai đi [Gm]qua nhắn thầm hòn sỏi [Bb]nhỏ [C7]
Còn nhớ [Gm7]không? ngày [Csus4]róc rách nguồn [C]yêu. [C7]
 
Có những niềm [F]thương như nắng [C]nhạt [C7]
Mùa đông [Gm7]qua mây xám phủ ngang [Am7]đầu [D7]
Một mai đi [Gm]ngang nhắc thầm từng nhánh [Bb]lá [C7]
Những tháng hè rực [Gm]rỡ [C7]đã qua [F]mau. [F7]
 
Có những niềm [Bb]thương như đóa [Gm]cúc
Héo khô [F]rồi thoảng [Bb]lại một mùi [Am7]hương [D7]
Luyến lưu [Gm]chăng? Chỉ còn lại đôi [Bb]chút [C7]
Mà ướp cho [Gm7]thơm trôi [C7]nhẹ giữa tách [F]trà. [F7]
 
Ôi có những niềm [Bb]thương đời này ai hiểu [Gm]thấu?
Giấc Nam [F]Kha chớp [Bb]mắt bỗng bạc [Am7]đầu! [D7]
Khi suối [Gm]cạn nắng nhạt màu hoa [Bb]héo [C7]
Biết còn điều [Gm7]chi gửi [C7]lại với ngàn [F]sau?

Chords List
.
.