Just another WordPress site

Còn Yêu

[Bb]Cùng bên anh nhé
[Gm]Gần bên anh nhé
[Eb]Gió đông đang về
Anh lặng [F] nghe tiếng em
 
[Bb]Cùng bên anh nhé
[Gm]Gần bên anh nhé
[Eb]Lá rơi bên thềm
Khi màn [F] đêm
 
[Bb]Khi xưa yêu nhau
dại khờ từng ngày trôi mãi
[Gm] cứ thế những nỗi buồn dài
Chẳng biết nơi [Eb] đâu, từ [F] lâu
[Bb]Có lẽ đến lúc đôi tim
chẳng thể chung lối
[Gm]Có những cảm giác bồi hồi
Vụt tắt yêu [Eb] thương,
lòng còn vấn [F] vương
 
[Bb] Đã xa rồi thôi vậy
[Gm] Chớ nên chạy theo niềm [Eb] đau
Về sau nhé [F] em
[Bb]Nhớ thương rồi
cũng chẳng để làm gì
[Gm] Biết đau rồi
mà cũng chẳng thể hé [Eb] môi
Rằng [F] tôi nhớ em nhiều…
 
[Bb]Cùng bên anh nhé
[Gm]Gần bên anh nhé
[Eb]Gió đông đang về
Anh lặng [F] nghe tiếng em
 
[Bb]Cùng bên anh nhé
[Gm]Gần bên anh nhé
[Eb]Lá rơi bên thềm
Khi màn [F] đêm, vụt tắt yêu [Bb]thương
Cha da cha da,[Gm] cha da cha da
[Eb]cha da cha da [F]hmm…
 
[Bb]Cha da cha da,[Gm] cha da cha da
[Eb]cha da cha da [F]hmm…
 

Và [Bb] thế , qua bao
nhiêu cô đơn càng [Gm] nhận ra
Là con [Eb] tim này
Luôn thiếu [F] vắng em
 
Ngoài [Bb] kia, nắng và
gió từng ngày [Gm] mang
Đêm trăng vẫn mây [Eb] mù
Em và [F] tôi, vẫn xa xôi [Bb]
 
Lên tone:
 
[B]Cùng bên anh nhé
[G#m]Gần bên anh nhé
[E]Gió đông đang về
Anh lặng [F#] nghe tiếng em
 
[B]Cùng bên anh nhé
[G#m]Gần bên anh nhé
[E]Lá rơi bên thềm
Khi màn [F#] đêm, vụt tắt yêu thương [B]

Chords List
.
.