Just another WordPress site

Dâng Hiến Đời Con

1.Từng câu [C]nói nhẹ [Am]nhàng
Từng khúc [C]hát dịu [Am]dàng
Lời yêu [F]thương trong tim bồi [C]hồi
Là lời [F]Chúa cất tiếng gọi [C]mời
Đời [G]con.
Dù còn [C]những nghi [Am]ngại
Sợ tuổi [C]trẻ phai [Am]tàn
Lời yêu [F]thương cứ thế vang [C]vọng
Làm lòng [F]con xin theo Ngài [G]thôi [G7].
 
Đk:
Và từ [C]đó con xin đi theo [Am]Ngài
Dù trần [C]ai qua bao nhiêu nghi [Am]ngại
Vẫn vẹn câu [F]thề dâng [G]hiến… [G7]
Nguyện đời [C]con luôn hăng say trung [Am]thành
Làm muối [C]ướp cho nhân gian an [Am]lành
Vững lòng theo [F]Ngài [C]
Suốt đời con [G7]này, Ngài [C]ơi.
 
2.Từ thơ [C]bé con [Am]được
Bàn tay [C]Chúa nâng [Am]dạy
Vỗ về [F]con trong giấc yên [C]hàn
Chỉ cho [F]con biết những nghi [C]nan
Trần [G]ai..
Đời con [C]chúa an [Am]bài
Một niềm [C]mãi theo [Am]ngài
Ngàn mây [F]trôi phía cuối chân [C]trời
Ngồi bên [F]Chúa an nhiên thảnh [G]thơi. [G7]
 
3.Đời con [C]sẽ trở [Am]thành
Một nhân [C]chứng Tin [Am]Mừng
Sẽ loan [F]đi tới khắp mọi [C]miền
Bằng đời [F]sống yêu thương nguyện [C]cầu
Triền [G]miên..
Nguyện dâng [C]hiến cho [Am]Ngài
Làm khúc [C]hát cho [Am]đời
Ngọt ngào [F]ôi những tháng với [C]ngày
Lòng yêu [F]thương tha nhân chẳng [G]vơi. [G7]

Chords List
.
.