Just another WordPress site

Đi Bầu

Hôm [Dm]nay chúng ta đi [C]bầu, chọn [G]người có tài có [Dm]đức
Thương [F]dân biết lắng nghe [G]dân cho [C]đất nước ta sáng [F]ngời
Ai [Dm]ơi chúng ta đi [C]bầu, chọn [G]người có tầm có [Dm]chí
Chung [F]tay lo lắng cho [G]dân đưa [Am]nước ta lên tầm cao
 
[G]Vang tim ta tiếng [Dm]ca trời [G]hôm nay xanh rất [Dm]xanh
[Em]Trên bàn tay ta [Am]là lá phiếu [C]chọn người luôn xứng [F]đáng
[G]Hôm nay muôn cánh [Dm]chim về [G]đây hân hoan hát [Dm]ca
[Em]Ta bầu cho bao người tài đức, [Am]biết lo lắng cho dân

Chords List
.
.