Just another WordPress site

Đời nghệ sĩ

[Am]Làm nghệ sĩ mấy [Em]năm
Cát xê [Am]chỉ được có mấy [Em]trăm
[Am]Thầy mẹ có xuống [Em]thăm
[F]Đóng cho con tiền [G] nhà 1 [Am]năm
[Am]Dù 1 tối mấy [Em]vai
Cũng chỉ [Am]được bồi dưỡng gấp[Em] 2
[Am]Chẳng cần biết đúng [Em]sai
Chúng ta [F]biết ăn [G]gì ngày [Am]mai
 
Thầy mẹ có [F]thấu
Ngày ngày chỉ [Em]cơm với rau
Rồi từng đêm [Dm]thâu diễn [Em]xong đi [Am]về
Một trai rượu [F]nấu, vài quả nem [Em]chua gói mì
Ngồi cạnh bên [Dm]nhau uống [Em]cho vơi [Am]sầu
 
Và[Am] đời nghệ sĩ chúng [Em]ta
Những ông [Am]hoàng bà chúa thướt [Em]tha
[Am]Bỏ quần áo đó [Em]ra, chúng ta [F]trông như [G]là hồn[Am] ma
[Am]Mà thật khó rứt [Em]ra, thế mới [AM]là nghệ sĩ chúng [Em]ta
[Am]Ngần đầu cất tiếng [Em]ca, dẫu mai [F]kia có [G]phải lìa[Am] xa
 
Thầy mẹ có [F]thấu
Ngày ngày chỉ [Em]cơm với rau
Rồi từng đêm [Dm]thâu diễn [Em]xong đi [Am]về
Một trai rượu [F]nấu, vài quả nem [Em]chua gói mì
Ngồi cạnh bên [Dm]nhau uống [Em]cho vơi [Am]sầu

Chords List
.
.