Just another WordPress site

đừng.

[Am7] mơ giấc mơ hồn nhiên
chiêm bao [D7] thấy anh
tay ấm mắt cười duyên [Bm],
ôm em ngắm mặt trời lên. [E7]
 
[Am7] mơ giấc mơ hồn nhiên
an yên,[D7] áng mây hồng trôi
môi nhẹ run [Bm], đôi hàng mi rung lên [E7]
 
pre-chorus:
đặt [Am7]trái tim em vào tay sao anh vứt [D7]đi vô tình?
ngồi [Bm]suốt đêm thâu rét căm, chỉ [E7] mang đớn đau gieo mình
vì cớ [Am7]sao anh chỉ bên cạnh em khi anh [D7]không có ai?
giờ [Bm]biết yêu thương thì anh bỏ đi, theo [E7]ai?
 
chorus:
đừng nhìn [Am7]em, đừng gọi tên, đừng [D7]nhớ em
đừng quên [Bm] em, đừng lờ đi, ngọn lửa đốt [E7]thiêu xé tâm hồn
đâu ai [Am7]biết là đêm cuối mình [D7]có nhau
giờ nuối [Bm]tiếc như buồn hơn, và
nỗi nhớ [E7]anh đang xô từng cơn vào lòng

Chords List
.
.