Just another WordPress site

Đừng Bỏ Lại Anh

Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu cố [G]gắng… oh oh oh oh
 
Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu sóng [G]gió… oh oh oh oh oh oh oh
 
[D]…Họ nào đâu quan tâm đến [F#7]ta.
Đâu biết thứ ta trải [Bm]qua. Điều họ biết chẳng xác thực.
[G]Lời họ nói không tích cực. Lời họ nói chỉ phát bực.
[D]Em đừng bỏ lại anh một mình ở đây… [F#7]oh oh oh oh
Anh chẳng muốn [Bm]nhìn. (Anh chẳng muốn nhìn)
Nhìn [G]thấy những điều khiến trong anh không vui.
 
[D]Họ thật chẳng biết điều gì [F#7]Họ chỉ thích điều diệu kì.
[Bm]Bề nổi ở trên T [G]V… thôi.
 
Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu cố [G]gắng… oh oh oh oh
 
Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu sóng [G]gió… oh oh oh oh oh oh oh
 
Chỉ muốn ở bên [D]em gọi em BABY như là JUSTIN BIEBER
Chữa mọi [F#7]bệnh u sầu nơi anh, em là vắc xin.
Đôi lần người ta [Bm]nói những lời không hay làm mình thót tim.
Mang những lời lạnh [G]giá đó của người ta làm thành hot film.
 
Người ngoài họ đâu nào [D]biết. Những điều mà ta từng làm
Sóng gió ta đã trải [F#7]qua và những con đường đâu được rải hoa.
Ta chỉ là người bình [Bm]phàm, cố gắng để theo đuổi mơ ước… oh oh.
Bao nhiêu sóng [G]gió thì đôI chân của ta vẫn bước đi nhịp nhàng.
 
Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu cố [G]gắng… oh oh oh oh
 
Đừng bỏ lại [D]anh cùng những lời nói kia.
Là những lời [F#7]chê từ sáng rồi tới khuya.
Họ đâu nào [Bm]biết. (Họ đâu nào biết)
Bao nhiêu sóng [G]gió… oh oh oh oh oh oh oh

Chords List
.
.