Just another WordPress site

Đừng Đùa Với Lửa (Thiên Thần Hộ Mệnh Ost)

Baby, [Am]anh có để ý rằng quanh đây đang nóng dần
[Am]Đôi cánh của thiên thần đêm nay em trút xuống ở đây
[Bm7b5]Em biết anh nóng vội [E7]trông anh thật quá tội
[E7]Nhưng anh cần biết rằng anh đang bước chân vào điều gì
 
[Am]Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một gang tay
Anh tốt [Am]nhất phải thật cẩn thận vì nếu không thật không hay
Anh hãy [Bm7b5]xác định một điều rằng chẳng còn đường [E7]lui rồi đấy
[E7]Don’t you dare say I didn’t tell ya
 
[Dm]Em không là thiên thần [C]em thực ra là ác quỷ
[Bm7b5]Nên anh đừng [E7]hy vọng [Am]anh sẽ được an toàn
Tối nay [Dm]thợ săn ở đây rồi [C]anh chắc chắn là con mồi
[Bm7b5]Nếu như anh [E7]sợ bỏng tay. Đừng đùa với [Am]lửa!
[Am]Don’t – don’t play with fire. Don’t – don’t play with fire
[Bm7b5]Don’t – don’t play with fire. [E7]Don’t play with fire
 
[Am]Baby, sao anh phải bất ngờ? Sao anh phải lo sợ?
[Am]Cho đến tận bây giờ em vẫn là em của ngày xưa
[Bm7b5]Có lẽ em đáng yêu [E7]nhưng cũng đáng sợ khá nhiều
[E7]Nên anh cần biết rằng anh đang bước chân vào điều gì
 
[Am]Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một gang tay
Anh tốt [Am]nhất phải thật cẩn thận vì nếu không thật không hay
Anh hãy [Bm7b5]xác định một điều rằng chẳng còn đường [E7]lui rồi đấy
[E7]Don’t you dare say I didn’t tell ya
 
[Dm]Em không là thiên thần [C]em thực ra là ác quỷ
[Bm7b5]Nên anh đừng [E7]hy vọng [Am]anh sẽ được an toàn
Tối nay [Dm]thợ săn ở đây rồi [C]anh chắc chắn là con mồi
[Bm7b5]Nếu như anh [E7]sợ bỏng tay. Đừng đùa với [Am]lửa!
[Am]Don’t – don’t play with fire. Don’t – don’t play with fire
[Bm7b5]Don’t – don’t play with fire. [E7]Don’t play with fire
 
[Dm]I’m no angel. [C]I’m the devil. [Bm7b5]So you better. [E7]Say your prayers tonight
[Dm]I’m no angel. [C]I’m the devil. [Bm7b5]So you better. [E7]Say your prayers tonight
[Dm]I’m no angel. [C]I’m the devil. [Bm7b5]So you better. [E7]Say your prayers tonight
Don’t play with [Am]fire!. Don’t play with fire!

Chords List
.
.