Just another WordPress site

Đúng Rồi Lại Sai

Capo 4 Tone: Am
Thà là như [Am] gió đành là như mây thoáng [Em] qua tựa một cơn say
[F] Nhưng đường dài ta đi tháng [C] năm chẳng hề phung phí
[Dm] Phố nay đã lên đèn hết [Am] tối tăm vẫn trong lòng
[G] Hai tiếng “quên đi”, là [E7] xong?
 
1. [Am] Ngày chia tay, mùa Đông [Em] “Cười lên đi được không?”
[F] Người ơi xin đừng khóc, lòng [C] đau
[Dm] Em hứa sẽ không ngừng nhớ [Am] ấm áp trong tim này
[G] Hãy để thời gian kia chứng [E7] minh
 
2. [Am] Mùa đông qua rồi đó, [Em] mùa xuân chưa chạm ngõ
[F] Mà sao em đã có người [C] thương?
[Dm] Trông em thật hạnh phúc [Am] không giống anh bây giờ
[G] Tự dặn lòng không nên quá [E7] đau.
 
ĐK:
Hàng triệu mơ [Am] ước hàng triệu tinh tú cớ [Em] sao chẳng thể với tới
[F] Ngôi nào đã soi lối khiến [C] em cần tình yêu mới?
[Dm] Hoa lan trắng cho ngày cưới [Am] giấc mơ đã xa rời
[G] Yêu thương, sao thấy như trò [E7] chơi?
 
Thà là như [Am] gió đành là như mây thoáng [Em] qua tựa một cơn say
[F] Nhưng đường dài ta đi tháng [C] năm chẳng hề phung phí
[Dm] Phố nay đã lên đèn hết [Am] tối tăm vẫn trong lòng
[G] Hai tiếng “quên đi”, là [E7] xong?
 
Hàng ngàn lời [Am] hứa chỉ để nguôi ngoai, giấu [Em] đi cuộc tình chia hai
[F] Hoa tàn chẳng vì ai đúng [C] nhưng, sao bây giờ lại sai?
[Dm] Chúng ta chắc không hợp nữa [Am] thôi đừng nên làm bạn!
[G] Mai này anh sẽ thôi nát [E7] tan.
 
ĐK:
Hàng triệu mơ [Am] ước hàng triệu tinh tú cớ [Em] sao chẳng thể với tới
[F] Ngôi nào đã soi lối khiến [C] em cần tình yêu mới?
[Dm] Hoa lan trắng cho ngày cưới [Am] giấc mơ đã xa rời
[G] Yêu thương, sao thấy như trò [E7] chơi?
 
Thà là như [Am] gió đành là như mây thoáng [Em] qua tựa một cơn say
[F] Nhưng đường dài ta đi tháng [C] năm chẳng hề phung phí
[Dm] Phố nay đã lên đèn hết [Am] tối tăm vẫn trong lòng
[G] Hai tiếng “quên đi”, là [E7] xong?

Danh sách hợp âm
.
.