Just another WordPress site

Đừng yêu một mình

[Am]Anh, em đã có ngày [G]buồn
Em đã có ngày [Am]vui
Với [G]bao lần run làn [Am]môi
[Am]Anh, nơi cuối phố nhạt [G]màu
Anh cất giấu ở [Am]đâu
Trái [G]tim u [Am]sầu.
 
[Am]Ngày dài cứ thế [C]nhé
[C]Đường dài cứ thế [G]đi
Có [G]đi, đừng đi một [Am]mình
[Am]Lần nào cũng bối [C]rối
[C]Lần này cũng sẽ [G]thôi
Có [G]yêu, đừng yêu một [Am]mình.
 
[Am]You are my [C]sunshine
from the [G]sky in the [Am]midnight
[Am]You don’t need to [C]hide
your [G]smile in the long [Am]life
[Am]Ai đâu biết ngày [C]mai, những
ngày [G]sau ngày không khó [Am]khăn
[Am]Nên riêng giữ trong [C]lòng
tay hết đêm [G]nay đam mê [Am]này.

Chords List
.
.