Just another WordPress site

Giàu Sang Hay Nghèo Khó

1. Bước qua mọi gian [Dm] nan tôi và anh vui buồn gian [Am] khó
Mình cùng kề [Bb] vai chia cùng [C] nhau cay đắng thăng [F] trầm
Nhưng để rồi giờ [Dm] đây vì lợi danh bạn
nỡ quên [Am] rồi
Tình nghĩa anh [Bb] em lỡ cách [C] xa xa cách tình [Dm] thâm
 
2. Thời gian sẽ là liều [Dm] thuốc là thước đo của cuộc [Am] sống
Chỉ vì phù [Bb] phiếm bạn nhìn [C] tôi như kẻ qua [F] đường
Vì sao bạn lại thay [Dm] đổi xem nghĩa tình thâm đổi lấy [Am] đồng tiền
Tiền chỉ là [Bb] giấy sao sánh [C] ngang cách sống ở [Dm] đời
 
ĐK: Giàu sang hay nghèo [Bb] khó dù có cao sang thấp [C] hèn
Thì cũng về hố [Am] sâu chứ đâu hơn thua được [Dm] đâu
Chẳng thể cho nhau được [Bb] gì những sống phải có chữ [C] tâm
Đừng để tình nghĩa [Am] xưa phân chia giới hạn vật [Dm] chất
 
Đừng làm thêm bao gian [Bb] dối đừng sống hơn thua ở [C] đời
Đừng nhìn người kém [Am] sang nhếch mép xem thường người [Dm] khác
Đâu rễ tìm được một [Bb] người vấp ngã cũng chẳng lìa [C] xa
Này bạn [Am] ơi bạn hãy sống sao chớ khinh [Dm] thường nhau

Chords List
.
.