Just another WordPress site

Gửi Trọn Niềm Tin

[Em]Nhanh nhanh lên nào bạn ơi tay cầm [C]tay chúng ta đi [G]bầu
Chị em ta nhắc [Em]nhau ngày hai mươi [D]ba tháng năm đã đến rồi
Nhanh chân đi bầu người tài đức vì [Em]dân [D] [Em]
Ngày bầu [Em]cử quốc hội nước [Am]ta, chị em [D]ta tay cầm lá [G]phiếu
Ngày bầu [C]cử hội đồng nhân [D]dân, chọn được [Bm]người tài đức vẹn [D]toàn
Chọn được người gửi trọn niềm [Bm]tin, cho tương [D]lai [Bm]đất nước phồn [Em]vinh

Chords List
.
.