Just another WordPress site

Hoàng Đế Cô Độc

Nửa đời [C]sầu, nửa đời [D]lo cuộc đời [Bm]mưa gió bao đêm [Em]ngày
Chợt nhận [C]ra, bước [D]chân ta đi lầm [Em]đường
Lệ sao [C]cay, lòng sao [D]đau thừa cô [Bm]đơn quá dư u [Em]sầu
Mình ta [C]say, nỗi [D]đau vẫn không thể [Em]nguôi
 
Người ta cứ [C]nói một người đã [D]say sẽ quên sạch [Bm]đi hết những nỗi [Em]buồn
Yêu thương quá [C]nhiều nhận lại gì mà tổn [D]thương từng đêm cứa [Em]sâu
Mượn men [C]say tìm lại thoáng [D]xưa bóng hình mà [Bm]nay đã xa ngút [Em]ngàn
Mong kiếp [C]này cuộc tình mình dù khổ [D]đau, sẽ vẫn luôn [Em]tồn tại

Chords List
.
.