Just another WordPress site

Kuv Ntshai Rwg Tsam Muaj Ib Hnub

Verse 1
[G]Kuv ntshai [D]rwg tsam muaj ib [Em]hnub [D]
[G]Tswv [Bm]Yexus nqis rov qab [Em]los [C] [D]
[G]Kuv tsis [Bm]muaj ib yam dab [G]tsi rau [Em]nws
[C]Ntshe kuv [D]yuav txaj muag rau [G]nws [D]
 
Verse 2
[G]Kuv ntshai [D]tsam tus Tswv [Em]Yexus [C]
[G]Tsis yuav [Bm]kuv ua nws haiv [Em]neeg [C] [D]
[G]Ntshe yuav [Bm]tu kuv lub siab [G]heev tshaj [Em]plaws
[C]Kawg yuav [D]poob rau hauv Ntuj [G]Tawg
 
Chorus:
[C]Tsis txhob ntshai yog koj ntseeg [D]Tswv Yexus
[C]Leeg yuav [D]nws txoj kev theej [Em]txhoj
[C]Leeg ntawm [D]ncauj thiab ntseeg hauv [G]siab hais [Em]tias
[C]Yexus [D]yog cawm [G]seej…
 
Verse 3
[G]Tsis yog [D]peb ua dej num [Em]zoo [C] [D]
[G]Tsis vim [D]peb yog neeg txawj [Em]ntse [C] [D]
[G]Tsis yog [D]muab txoj kev nplua [Em]nuj pauv [C]tau
Vajtswv [D]lub teb chaws os [G]mog…
 
Chorus:
[C]Tsis txhob ntshai yog koj ntseeg [D]Tswv Yexus
[C]Leeg yuav [D]nws txoj kev theej [Em]txhoj
[C]Leeg ntawm [D]ncauj thiab ntseeg hauv [G]siab hais [Em]tias
[C]Yexus [D]yog cawm [G]seej…

Chords List
.
.