Just another WordPress site

Kuv Tus Nkauj Nyab

Verse 1
[F]Kuv tus nkauj nyab koj [Gm]yog tus uas zoo [Dm]heev
Nyob hauv qab [Gm]ntuj koj ib leeg zoo tshaj rau [C]kuv
Zoo tag li [Dm]lub hli ci rau qhov [C]tsaus ntuj
Ua kuv laj [F]siab…
 
Verse 2
[F]Kuv tus nkauj nyab koj [Gm]yog tus zoo tiag [Dm]tiag
Kuv yuav sau [Gm]siab tag nrho los nrog koj ua [C]neej
Yuav tso lub [Dm]neej hluas uas nyob tsis muaj [C]cuab
Los hlub koj [F]xwb…
 
Chorus:
Yuav hlub [Dm]koj ib leeg
Los kho [F]lub cuab lub yig
Yuav [Gm]ua koj [Dm]txiv
Hlub [Gm]koj mus ib [C]txhis
Vim koj [Dm]yog tus Vajtswv
Tso [F]los pab kuv lub neej
Yuav [Gm]ncaj nceeg rau [Dm]koj
Tsis [Gm]xyaum ua neeg [C]phem
Hlub koj ib [F]leeg…
 
Verse 3
[F]Kuv tus nkauj nyab kuv yog [Gm]neeg ua noj [Dm]xwb
Tu tsiaj tu [Gm]txhu ua teb khwv qoob khwv [C]loo
Tus ntxhiab tsis [Dm]tsw qab los ua lub siab [C]ntev
Nrog kuv ua [F]neej…
 
Verse 4
[F]Kuv tus nkauj nyab txawm [Gm]luag yuav hais li [Dm]cag
Luag ntsia koj [Gm]phem
los koj yeej zoo heev rau [C]kuv
Kuv saib koj [Dm]tus kheej zoo tshaj txhua [C]txhua tus
Kuv hlub koj [F]xwb…
 
Chorus:
Yuav hlub [Dm]koj ib leeg
Los kho [F]lub cuab lub yig
Yuav [Gm]ua koj [Dm]txiv
Hlub [Gm]koj mus ib [C]txhis
Vim koj [Dm]yog tus Vajtswv
Tso [F]los pab kuv lub neej
Yuav [Gm]ncaj nceeg rau [Dm]koj
Tsis [Gm]xyaum ua neeg [C]phem
Hlub koj ib [F]leeg…

Chords List
.
.