Just another WordPress site

Lẻ Sống Cuộc Đời 3 (Tôi Sẽ Không Như Trước)

[Dm]Tôi hôm nay ngẫm nghĩ cuộc [Am]đời
Bảy năm [Bb]qua tôi không nghĩ suy, suy [F]nghĩ
[Gm]Tôi lao chân ham mê chẳng [Dm]nghĩ
Bỏ ngoài [Bb]tai bao câu khuyên [C]can đỏ [Dm]đen
 
[Dm]Tôi u mê như kẻ vô [Am]thường
Cuộc đời bùn [Bb]sâu khi tôi chẳng [C]chợt nhận [F]biết
[Gm]Khi quanh tôi mây đen phủ [Dm]kín
Vì cờ [Am]bạc thân tôi lụi tàn xơ [Dm]xác
 
[Dm]Anh em ơi hãy sống cho gia [Gm]đình
Hãy dừng lại [Am]đi xin chớ có giống như [Gm]tôi
Khi xưa bao [Bb]lần vay mượn tiền bạc đấy
[C]Tôi bán rẻ lương tâm sống [Bb]tôi gây ra bao [C]nhiêu dối [Dm]gian
 
[Dm]Nay tôi xin chắp tay quay [Gm] đầu
Cùng mẹ cha [Am]thân yêu tôi rời bỏ u [Gm]mê
Tôi kiếm công [Bb]việc rồi từng ngày cố gắng
[C]Tôi đây sẽ không như trước [Am]bạn nhớ nhé hãy nghe lời [Dm]tôi

Chords List
.
.