Just another WordPress site

Lẽ Sống Cuộc Đời 4 (Chông Gai Mới Hiểu Thấu)

[Dm]Trong nhân gian ai không một [Am]lần
Một lần [Bb]ta sa cơ gian [C]nan lỡ [F]bước
[Gm]Qua gian nan phong ba lòng [Dm]hiểu
Ai kề [Bb]vai bên ta sớt [C]chia sướng [Dm]vui
 
[Dm]Khi trong tay ta không còn [Am]gì
Thì người cười [Bb]khinh chê ta là [C]người thân [F]nhất
[Gm]Xưa anh em luôn câu đạo [Dm]nghĩa
Để giờ [Am]gặp hoạn nạn ai kề cạnh ta [Dm]nhất
 
[Dm]Khi hôm nay ta không còn [Gm]gì
Chỉ còn màn [Am]đêm vây quanh khói thuốc suy [Gm]tư
Khói thuốc bay [Bb] cùng giọt riệu đầy sầu cay
[C]Trong men say cho ta thấy [Bb]quên cô đơn quên [C]đi nỗi [Dm] đau
 
[Dm]Sau mai đây ta quay trở [Gm]lại
Đâu là người [Am]thân anh em gắn bó bên [Gm]ta
Lúc giang nan [Bb]là người thật lòng thật tâm
[C]Chông gai cho ta hiểu thấu [Am]trong tâm can ai đang thật [Dm]giả

Chords List
.
.