Just another WordPress site

Lovelight In Your Eyes

I take the [F#m]train I don’t know why
Maybe I simply don’t wanna [Bm]fly any [F#m]more
Every [F#m]day an endless dream of cigarettes and magazines
Well [Bm]I’m on the [F#m]road
 
I wonder [Am]why you didn’t call today
Every [F]time it rains I start to [E7]pray
Show me how you’re [Am]feelin show me no dis[G]guise
I am always [F]dreamin of the lovelight in your [E7]eyes
I’m lonely in the [Am]morning I lie awake at [G]night
I am always [F]dreamin of the [E7]lovelight in your [Am]eyes
 
Bước đi [F#m]mãi cuộc tình về đâu, có em vẫn luôn thương nhớ
Người tình [Bm]ơi anh yêu [F#m]thương
Giấc mơ [F#m]đó còn chờ trong những thao thức
Trong cay đắng người tình [Bm]ơi, ôi ta [F#m]say
 
Nào ai có [Am]biết tình em thiết tha chiều nay
[F]Bước dài giữa cơn mưa, tình vẫn yêu [E7]thương
 
Tình ơi em vương [Am]vấn, tình ơi em chơi [G]vơi
Tình trong em như [F]ánh sao, tình em khát khao tình cho [E7]nhau
Tình mình như đêm [Am]tối, em cô đơn em khóc [G]than
Vì luôn luôn em [F]vẫn mơ tình ta [E7]ấm êm như nụ [Am]cười

Chords List
.
.