Just another WordPress site

Miền Trung ơi

Ngày [Am] xưa khi còn bé [C] thơ
Tôi đã [G] nghe mẹ cha kể [Am] rằng
Ở miền Trung đồng khô nắng [G] cháy
Sỏi đá nơi này vẫn mãi yêu [E7] nhau.
 
Giờ [Am] đây sỏi đá đâu [C] còn
Khắp nơi [G] chìm trong bão lũ và [Am] mưa
Miền [Dm] Trung ngập trong tiếng [Am] khóc
Tiếng kinh [C] cầu nghe lạnh buốt tim [E7] ai.
 
Miền Trung [Dm] ơi thương lắm miền Trung
Một miền [Am] Trung vai gánh nặng vai
Người Việt [Dm] ơi hãy chung tay góp [G] sức
Ôm lấy dân [Em] mình trong lúc lầm [E7] than.
 
Người Việt [Dm] ơi xin hãy cũng nhau
Giúp miền [Am] Trung qua cơn sóng bể dâu
Một chén [Dm] cơm hay một chiếc [G] áo
Đủ ấm [Em] lòng trong mưa bão thiên [Am] tai.

Chords List
.
.