Just another WordPress site

Nếu đời con không có Chúa

Con không có [C]Chúa
cuộc đời [D]con rất [G]buồn.
Con không có [C]Chúa
cuộc đời [D]con đau khổ [G]
Đi đâu cũng [C]khóc
bất kể [D]đêm hay ban [G]ngày.
Lỗi do [C]con
tất [D]cả là tại con [E]sai.
 
Con không có [C]Chúa
sống đời [D]giống như ngoại [G]đạo.
Bao nhiêu cám [C]dỗ
vùi dập [D]con vấp [G]ngã.
Hành động lời [C]nói
trái ngược [D]với Thánh Kinh [G]dạy.
Lúc đau [C]thương
mới [D]biết quay về ăn [Em]năn.
 
Ngài sẽ [G]tha thứ hết bao tội [D]con.
Ngài chẳng [Bm]nhớ những điều vi [Em]phạm.
Chính Giê- [C]xu vì yêu [D]con,
Ngài đã [G]chết ở trên thập [D]giá.
Nguyện xin [G]huyết Chúa bôi sạch [D]con.
Nguyện xin [Bm]Chúa biến đổi tấm [Em]lòng.
Suốt cuộc [C]đời nợ ơn [D]Chúa
không sao trả [Em]được.
 
Chính Giê- [C]xu là lẽ [D]sống
của con [Em]Ngài ôi!

Chords List
.
.