Just another WordPress site

Ngày Vía Phật Đà

Hoàng hôn minh chiếu khắp [Em]mười phương [D]tà áo chen mây sắc [G]dịu thường
Trầm hương tỏa ngát mừng [C]cha lành [D]kết đóa liên đài tôn [G]kính dâng [C] [G]
Trần gian cung đón đức [Em]TỪ TÔN [D]muôn đóa hoa tâm thanh [G]cúng dường
Đài sen thánh thoát tam [C]thế Phật [D]dang cánh tay cùng tiếp [G]độ người [C] [D]
 
[G]Ngàn muôn lần quy kính xin [Em]dâng hết tâm [Am]hương
Dâng [D]muôn đóa hoa [C]hương xin thanh bình 3 [D]cõi
[G]Ngàn muôn lần quy ngưỡng xin [Bm]ánh sáng quang [Em]minh
Xin mưa pháp nơi [D]nơi xin thấm nhuần cõi [G]tâm
 
Đường lên anh đức đất [Em]từ tôn [D]hoan hỉ năm châu ra [G]chí thần
Hồng ân tỏa sáng ngày [C]vía phật [D]sáng cõi TA BÀ như [G]LẠC BANG

Chords List
.
.