Just another WordPress site

Người Gieo Mầm Xanh

[C]Ai thuở [G]bé cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn
[C]Sẽ trông ra làm [Fm]sao, sống thế [G]nào.
[C]Tôi ngày [G]xưa cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn
[C]…Sẽ đi muôn [Dm]nơi, khắp phương [G]trời
 
[E7]Rồi cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa
Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.
 
Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời
Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường
[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới
[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.
 
[C]Tôi giờ [G]đây chỉ còn mong [Am]ước [Em]ước đôi tay nhỏ [F]bé này,
[C]…Sẽ mang tin [Dm]yêu với hy [G]vọng
[E7]Và cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa
Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.
 
Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời
Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường
[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới
[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.
 
[F]Con đường kia dẫu lắm gian nan ước mơ [E7]dù đôi lúc dở [Am]dang mơ hồ
[Dm]Chỉ cần đôi chân [C]vẫn còn vững bước sỏi [F]đá cũng thành dòng [G]nước!
 
Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời
Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường
[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới
[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy

Chords List
.
.