Just another WordPress site

Nhìn lên Cha Thánh

Lòng con [C]khiêm cung khi nhìn [C/E]lên Cha [F]Thánh.
Lòng con [C]yên vui trong tình [C/E]yêu của [F]Ngài.
Mọi vinh [C]hoa trên đời [C/E]nay
ôi sao [F]vô nghĩa trong vinh [Dm]quang Thiên [G7]Thượng.
Lòng con [C]khiêm cung khi chờ [C/E]mong ý [F]Chúa.
Và tâm [C]linh con xin thuận [C/E]theo ý [F]Ngài.
Mọi vinh [C]hoa trên đời [C/E]này
ôi sao [F]vô nghĩa trong vinh [Dm]quang Thiên [G7]Thượng.
 
ĐK:
Lòng con tôn [F]kính [G]Cha.
Con yêu mến [Em]Ngài [Am]mãi.
Nguyện [Dm]dâng trọn đời con
[G]chỉ để thờ phượng [C]Cha [Dm]yêu [Em]dấu.
[C7]Lòng con tôn [F]kính [G]Cha,
con yêu mến [Em]Ngài [Am]mãi.
Nguyện [Dm]dâng trọn đời con
[G7]chỉ để tôn thờ [C]Ngài.

Chords List
.
.