Just another WordPress site

Nụ cười mới

Nụ cười [A]mới giúp ta yêu đời [F#m]hơn
Nụ cười [Bm]mới xóa tan bao buồn [E]lo
Nụ cười [A]mới vang ca vui khắp mọi [F#m]nhà
Nào bạn [Bm]hỡi, hãy cùng chúng [E]tôi. Vui cười [A]lên
 
ĐK: x2
[A]Một nụ cười cho bạn cho [F#m]tôi
Sẽ xua [Bm]tan đi những ưu [E]buồn
Mình hãy [A]sống vui lên nhé bạn [F#m]ơi
[Bm]Để nụ cười còn hoài trên [E]môi
 
Dù cuộc [A]đời còn nhiều lo [F#m]toan
Những hơn [Bm]thua ganh ghét ưu [E]phiền
Bạn hãy [A]nhớ luôn nở nụ cười trên [F#m]môi
Bạn sẽ [Bm]thấy yêu đời và những hờn thù tan [E]đi.
 
Nụ cười [A]mới giúp ta yêu đời [F#m]hơn
Nụ cười [Bm]mới xóa tan bao buồn [E]lo
Nụ cười [A]mới vang ca vui khắp mọi [F#m]nhà
Nào bạn [Bm]hỡi, hãy cùng chúng [E]tôi.
 
Nụ cười [A]mới giúp ta yêu đời [F#m]hơn
Nụ cười [Bm]mới xóa tan bao buồn [E]lo
Nụ cười [A]mới vang ca vui khắp mọi [F#m]nhà
Nào bạn [Bm]hỡi, hãy cùng chúng [E]tôi. Vui cười [A]lên

Chords List
.
.