Just another WordPress site

Ờ Mây Zing Good Mood

[Bm]You ain’t gotta be like that. [Em]Gotta keep your mood up high
[G]Mood nào anh cũng có thể [A]trị được. [Bm]Mood nào anh cũng có thể kéo lên
[Bm]Mood thẫn mood thờ. [Em]Chọn bộ đồ trắng, mưa đổ bất ngờ
[G]Mood [A]kiểu bất an. [Bm]Không muốn tiếp khách, vẫn phải giấy tờ
[Bm]Mood cứ ủ ê. [Em]Say no hết với bao lời rủ rê
[G]Mood [A]cứ vật vờ. [Bm]Homie ngoài kia, cười nói hả hê
 
[G]Sao lại cứ [F#m]chán như vậy. [Bm]Life is beautiful
[G]Khui ra và [A]nhấp môi ngay. [Em]Mood lại go up
[G]Ta chỉ do [F#m]good job khi ta [Bm]on good mood nhớ nà, khéo lại quên
[G]Dù mood em có [A]bad đến đâu thì [Bm]anh cũng có thể kéo được lên
 
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Bm]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Em]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Bm]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Em]mấy zing Good Job
 
[Bm]Mood tụt thấy chán thường xuyên. [Em]Nhắn tin cho crush, toàn seen
[G]Mood buồn như [A]là sầu riêng. [Bm]Mood lần bồ đá đầu tiên
[Bm]Mood kiểu bị mắng a [Em]gain. Mood kiểu cứ nhớ rồi [G]quên
Dù mood em có [A]bad đến đâu thì [Bm]anh cũng có thể kéo được lên
 
[G]Sao lại cứ [F#m]chán như vậy. [Bm]Life is beautiful
[G]Khui nắp ra và [A]uống một chút cho [Bm]mệt mỏi good down và mood go up
 
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Bm]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Em]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Bm]mấy zing Good Mood
Ờ [G]mây zing [F#m]… Ờ [Em]mấy zing Good Job

Chords List
.
.