Just another WordPress site

Phủ é mặc côn é báng 2

Thả song [B]pi giản Nọong báu thả lảy [F#]ai
Giản [G#m]tênh cưn lông Nọong chếp Nọong hảy pộ ngắm [D#m]họt ai
Giản ải [E]êm báu hảư Nọong cong thả [B]ai mết song pì
Giản ba piều [C#m]Nọong kháo hảư phủ ứn Nọong [F#]mặc
Báu chư [B]ai
Ha [G#m]va hính mết pi [D#m]liều
Ai lảy [E]nghin Nọong àu phùa xìa [B]ai
Nọong ai [G#m]ơi, chắng dệt chếp dệt [D#m]khồm
Phủ pền [E]trai khé hảy săng nính [F#]nọi
 
ĐK:
Phủ khắp phủ [B]se, phủ chôm muôn hảư [F#]Nọong
Po me tánh [G#m]chương xống Nọong pày hươn [D#m]phùa
ải êm Nọong [E]muôn, lảy lụ khười [F#]máư
Nọong cở [D#m]hùa lảy phùa hươn [G#m]hăng
Nọong ai [E]ơi, pền sư laư báu thả [F#]ai
 
Phủ é [B]mặc, côn é [F#]bang
Tang hau [G#m]pày khay pằn [D#m]sòng
Ngắm chi [E]pền phùa mia Nọong [F#]ơi
Chàư ai [D#m]chếp nặm tà ai [G#m]khồm
Chôm hảư [E]Nọong, lảy phùa hặc phùa [F#]panh
Khót hặc hau khát [B]sòng

Chords List
.
.