Just another WordPress site

Phút mong chờ

Có những [Am] chiều ta cùng chung [Em] bước
Đi cùng [F] nhau tới hết đoạn [C] đường
Nhưng em [Dm] đâu biết rằng là
Trong [G] thâm tâm, anh [F] nghĩ về một nơi [E7] xa
 
Và đến [Am] bao giờ những lần xa [Em] cách
Anh chỉ [F] ước sẽ có ngày [C] mai
Nhưng em [Dm] đâu biết rằng là
chờ [G] em cho đến bao [Am] giờ
 
ĐK: Trời [Am] gió , Mây đen [G] về
Vượt qua [F] bao yêu thương đã [E7] qua
Ngày [Am] tháng, trôi nhẹ đi [G]
Để rồi [Dm] em đã mãi đi [E7] xa
Cho [F] yêu thương về [G] nơi xa xôi
Cố tìm [Em] về một nơi,yêu thương [Am] mất rồi
Để lại [Dm] đây bao cơn mê
trong [E7] phút dây mong [Am] chờ.
 
Pass: Trong [F] cơn say,em [G] đâu hay biết
Người hãy [Em] đến dù là giấc [Am] mơ
Dẫu [Dm] biết quá ngu [G] ngơ
Mà lòng vẫn [E7] nhớ…
 
ĐK: Trời [Am] gió , Mây đen [G] về
Vượt qua [F] bao yêu thương đã [E7] qua
Ngày [Am] tháng, trôi nhẹ đi [G]
Để rồi [Dm] em đã mãi đi [E7] xa
Cho [F] yêu thương về [G] nơi xa xôi
Cố tìm [Em] về một nơi,yêu thương [Am] mất rồi
Để lại [Dm] đây bao cơn mê
trong [E7] phút dây mong [Am] chờ.

Chords List
.
.