Just another WordPress site

Ru con tình góa phụ

Bao năm [Em] qua em trở thành góa [Am] phụ [Em]
Ngồi ru [Bm] con như ru tình [Am] buồn
Ru trong [G] [C] chiều xa vắng mênh [G] mông [Bm]
Em ru [Em] hoài khúc hát xa [Am] xăm.
 
Anh ơi [G] anh! Vì tình là dang [Em] dở
Vì đời là cách [Am] trở
Có hạnh phúc [Bm] [B7] nào mà chẳng thương [Em] đau?
 
ĐK:
Bao năm [G] qua em đã là góa [Bm] phụ [Em]
Buồn ru [Bm] con trong những chiều xưa [G] cũ [Am]
Mưa nhạt [Em] nhòa ướt sũng trái tim [B7] đau.
 
Có bao [G] giờ em thôi là góa [Bm] phụ?
Thôi những [Em] chiều xưa cũ nhạt nhòa [Bm] rơi [C]
Thôi đêm [B7] về thao thức tiếng mưa [Em] ơi!
Có khi [G] nào em thôi làm góa [Bm] phụ?
Thôi những [Em] chiều đông lạnh giá băng [Bm] xa [D]
 
Thôi anh [Am] ơi! Vì tình là dang [Em] dở
Vì đời là cách [Bm] trở
Em quay [D] về an [G] phận bước cô [Bm] liêu! [D]
Thôi anh [Am] ơi! Vì tình còn dang [Em] dở
Vì đời còn cách [Bm] trở
Em quay [D] về an [B7] phận chốn cô [Em] liêu!

Chords List
.
.