Just another WordPress site

Ta Thuộc Về Nhau

[C]Mình bên [G]nhau bao [Am]lâu thời gian trôi [F] [G]
[C]Mà đôi [G]tim vẫn [Am]cứ thẹn thùng vẫn [F]cứ ngại [G]ngùng
[C]Hãy nắm tay em đi hỡi anh [G]hãy nói yêu em không đắng đo
[Am]Ta thuộc về nhau rồi [F]sẽ không lìa [G]xa trọn đời
[C]Hãy nhắm đôi yên trao chiếc hôn [G]hãy lắng tay em tình thiết tha
[Am]Ta thuộc về nhau rồi [F]sẽ không lìa [G]xa mãi [C]mãi

Chords List
.
.