Just another WordPress site

Tết là để về nhà

Tết [Am] đến là để trở [G] về
Xuân [Dm] sang là để chúc [C] nhau
Một [G] năm làm ăn xa [Dm] xứ
Tết [Em] về thăm nhà thăm [Am] quê.
 
Xuân [Am] đi rồi cũng quay [Dm] về
Đất [G] trời hòa khắp muôn [C] nơi
Ngày [G] xuân ngàn đời vui [Dm] mãi
Tết [G] về gia đình đoàn [Am] viên.
 
Tết [Am] đến tết đến là để trở [G] về
Nấu [Em] nồi bánh tét bánh [C] chưng
Đêm [Dm] ba mươi đón giao [Am] thừa
Pháo [G] hồng bừng đón xuân [Am] sang.
 
Đêm [Am] xuân còn ai xa [Dm] nhà
Tết [G] về còn ở nơi [C] xa
Bôn [Em] ba mãi chi xứ [G] người
Xuân [Em] về xin đừng tha [Am] hương.
 
Quê hương [Dm] ơi xuân nay lại [Am] về
Chúc ông [G] bà cha mẹ khỏe [C] hơn
Chúc anh [Dm] em cô bác bạn [Am] bè
Một năm [G] mới [Em] lộc tài tràn [Am] tay.

Chords List
.
.