Just another WordPress site

Thanh Xuân Em Là Nụ Cười Anh

[Bm]Vẫn nhớ tiếng [G]ca ngày nào ngày [A]đôi ta chưa xa [D]cách nhau
[Bm]Anh nói [G]câu ngọt ngào làm [A]cho trái tim cồn [D]cào
[Bm]Có lẽ đã [G]sai từ đầu mình [A]không nên yêu nên [D]biết nhau
[Bm]Để một ngày nói [G]câu từ biệt là [A]muôn kiếp mang muộn [D]phiền
 
[Bm]Cứ thế chúng [G]ta trở thành một người [A]dưng đã từng thân [D]rất thân
[Bm]Mỗi bước mỗi cách [G]xa cuộc tình nghẹn [A]ngào vây lấy đôi bàn [D]chân
[Bm]Cố gắng cũng [G]không được rồi chỉ là [A]mơ trăng nơi bóng [D]nước thôi
[Bm]Trả lại người tháng [G]năm tuyệt vời người [A]tôi thương mãi trong cả cuộc [D]đời
 
[Bm]Khi người đời [G]hay nói dối mới [A]thấy thật lòng nhớ anh
[Bm]Khi người đời [G]toan tính quá lại [Em]nhớ ta xưa ngây [A]ngô
[Bm]Nhưng thời gian [G]như gió cuốn cô [A]đơn về nước mắt cứ tuôn
[Bm]Tất cả thanh [G]xuân của tôi đã [A]trao về [D]người

Chords List
.
.