Just another WordPress site

Tình Chúa Trung Kiên

Bài hát: Tình Chúa Trung Kiên – Tấn Đạt
 
 
Chúa [Am]vẫn trung thành [Dm]mãi dù thời[F]gian bao năm [G]biến [Am]thay
Dù lòng [E]ta nghi [E7] nan hững[Am] hờ
[G]Vì muôn ngàn [C]đời Chúa [G]vẫn trọn tình [Am]thương.
 
Một ngày [Am]nào mà ta [C]chối[G] Ngài, Ngài phải [F]đành lòng mà [G]chối [C]ta
Nhưng [Am]dù ta bất [F]tín, dù [G]ta phản [C]bội
Ngài [Am]cũng vẫn trung [E7]thành
Vì [F]Ngài không thể [G]chối chính[Am] mình.
 
Chúa [Am]vẫn trung thành [Dm]mãi dù thời[F]gian bao năm [G]biến [Am]thay
Dù lòng [E]ta nghi [E7] nan hững[Am] hờ
[G]Vì muôn ngàn [C]đời Chúa [G]vẫn trọn tình [Am]thương.
 
Người Mẹ [Am]nào từ bỏ [C]con[G] mình, cạn tình [F]cùng người mình[G] đã [C]sinh
Nhưng [Am]dù ai giết [F] chết tình[G] yêu người [C]mẹ
Thì [Am]Ta vẫn muôn [E7]đời
Chẳng [F]hề quên kẻ [G]Ta xót [Am]thương.
 
Chúa [Am]vẫn trung thành [Dm]mãi dù thời[F]gian bao năm [G]biến [Am]thay
Dù lòng [E]ta nghi [E7] nan hững[Am] hờ
[G]Vì muôn ngàn [C]đời Chúa [G]vẫn trọn tình [Am]thương.
 
Rồi ngày [Am] nào mà ta [C]thất [G]vọng, hãy hồi [F]tưởng từng ngày[G] ruổi [C]rong
Bao [Am]tình yêu cháy [F]nóng, kỳ [G]công chất [C]chồng
Lòng [Am]sẽ vững như [E7] đồng
Cậy [F]vào ân tình[G] Chúa thắm[Am] nồng.
 
Chúa [Am]vẫn trung thành [Dm]mãi dù thời[F]gian bao năm [G]biến [Am]thay
Dù lòng [E]ta nghi [E7] nan hững[Am] hờ
[G]Vì muôn ngàn [C]đời Chúa [G]vẫn trọn tình [Am]thương.
 
Và ngàn [Am] điều lòng không [C]dám [G]mơ, và ngàn [F]điều lòng chẳng [G]dám [C]ngờ
Những [Am]điều ta bỡ [F]ngỡ, lòng [G]ta sững [C]sờ
Ngài [Am]sẽ đoái thi [E7]hành
Vì [F]Ngài luôn là [G]Chúa tín [Am]thành.

Chords List
.
.