Just another WordPress site

Txhob Dag

Verse 1
[G]Tus ua kuv [C]hlub
Koj puas [G]tiag
Kuv lub siab [Am]mob
Yog tiag tsis [D]hlub
Koj txhob dag [C]kuv
Tsam ua rau [G]kuv
Lub siab lwj [Am]ntsuav
Tsis pom qab [D]yuav
Ua neeg nyob rau ntiaj [G]teb
 
Chorus:
Yog tsis hlub [Em]kuv
Koj txhob dag [G]kuv
Yog tiag hlub [Am]kuv
Koj txhob dag [D]luag
Vim ua li [Em]no
Nws tsis ncaj [G]nceeg
Rau wb ob [Am]leeg
Thov ua zoo [D]xav
Wb thiaj tsi muaj kev [G]txhaum
 
Verse 2
[G]Tus uas kuv [C]hlub
Thov qhia rau [G]koj
Wb yog tus [Am]ntseeg
Wb yuav ua [D]neej
Ua lub teeb [C]ci
Wb txhob sib [G]dag
Ua kom mob [Am]siab
Tsam ua rau [D]luag
Thuam Vajtswv lub koob [G]npe
 
Chorus:
Yog tsis hlub [Em]kuv
Koj txhob dag [G]kuv
Yog tiag hlub [Am]kuv
Koj txhob dag [D]luag
Vim ua li [Em]no
Nws tsis ncaj [G]nceeg
Rau wb ob [Am]leeg
Thov ua zoo [D]xav
Wb thiaj tsi muaj kev [G]txhaum
 
Verse 3
[G]Tus ua kuv [C]hlub
Kuv hlub hlub [G]koj
Tsis tau dag [Am]koj
Koj txhob dag [D]kuv
Thiaj tsis mob [C]siab
Thov Vajtswv [G]ntuj
Los ua tus [Am]coj
Qhia wb lub [D]neej
Kom yuav hwm Vajtswv [G]xwb

Chords List
.
.