Just another WordPress site

Vajtswv Xaiv Txhua Leej

[A]Txawm koj yuav [E]pluag
Los sis nplua [C#m]nuj
Vajtswv yeej [A]xaiv
Peb txhua txhia [B]tus
Tsuag yog koj [E]ntseeg
 
Ua nom ua tswv
Los sis ua [C#m]qhev
Vajtswv tsis [A]khes
Txog lub meej [B]mom
Li peb tib [E]neeg
 
Vajtswv xav [C#m]tau
[A]Hauv peb lub [B]siab
Puas yuav kam [F#m]cia
Rau vajtswv [E]kav
 
Yog leejtwg [C#m]ntseeg
[A]Nws yuav huv [B]si
Nws yuav zam [F#m]txim
Rau koj tag [E]nrho
 
Tus Tswv Yexus
Yog tus Cawm [C#m]Seej
Nws hlub txhua [A]leej
Nws yeeg tsis [B]xaiv
Leejtwg ntsej [E]muag
 
Yog [B]leejtwg [C#m]ntseeg
[A]Nws yuav huv [B]si
Nws yuav zam [F#m]txim
Rau koj tag [E]nrho.

Chords List
.
.