Just another WordPress site

Với Người Cả Đời (跟你一辈子)

Shuǐ[Dm]zhōng nǐ [C]de yǐng[Bb]zi
Sàn [Dm]bù kāi [C]de xīn[F]shì
Kàn [Bb]jìn tiān[C]dì jìn [Am]zài zhǐ[Dm]chǐ
Nǐ [Gm]què ràng [Am]wǒ xiāng[Dm]sī
 
Ài [Dm]shì jiū[C]chán de [Bb]gùshì
Qián [Dm]shēng zǎo[C]yǐ kāi[F]shǐ
Lì[Bb]jīng mó[C]nàn suì[Am]yuè fēi[Dm]shì
Wǒ [Gm]yě yǒng[Am]gǎn de jiān[Dm]chí
 
Wǒ yào [Bb]gēnzhe [C]nǐ yībèi[F]zi [Dm]
Cóng shēng [Bb]yīzhí [C]gēn dào [Dm]sǐ [C]
Nǎ[Bb]pà zài [C]duō fēng[Am]yǔ qīn[Dm]shí
Yī[Gm]rán jǐn kòu[Am]zhe shí[Dm]zhǐ
 
[Am]Fēng chuī [F]dòng nǐ wēn[Em]róu fā [Am]sī
Chuī [Dm]bù luàn nǐ [Em]de [Am]móuzi
[Am]Chuānyuè[F]guò qiānqiū [Em]wànshì [Am]
Ài [Dm]bù huì tíngzhǐ xiāng
wēi xiāngyī [F]bù lì bù qì yǒng zài yī[E7]qǐ
 
Wǒ yào [G]gēnzhe [A]nǐ yī[D]bèizi [Bm]
Cóng shēng [G]yīzhí [A]gēn dào [Bm]sǐ
Nǎ[G]pà zài [A]duō fēng[F#m]yǔ qīn[Bm]shí
Bù [Em]wǎng wǒ [A]de xīn [Bm]chī

Chords List
.
.