Just another WordPress site

Xuân Non

[B]Mây trắng [G#m]hồng tôn [F#]thêm màu xuân [B]biếc.
[G#m]Nhánh hoàng [C#m]mai khoe [F#]sắc nắng vàng [B]mơ.
[G#m]Những cành [D#m]xuân uốn [E]mình phơi cánh [D#m]mỏng.
[F#]Bầy sẻ nâu ríu [E]rít gọi bình [B]minh.
[B]Mang cả [E]nắng, [D#m]mang cả hương. [G#m]Từ cõi lạ, làn [F#]gió mơn man.
Trên cành [D#m]lá, [C#m]trên nụ [Em]hoa [F#]lung linh rực [E]rỡ ngàn [F#]vạn hạt xuân [B]non.
 
[B]Trong nắng [G#m]hồng vươn [F#]lên chồi xanh [B]mới.
[G#m]Búp đào [C#m]non khoe [F#]sắc thắm hồng [B]tươi.
[G#m]Men tình [D#m]say đất [E]trời như thức [D#m]dậy.
[F#]Cùng hòa ca khúc [E]hát gọi mùa [B]xuân.
[B]Xuân là [E]núi, [D#m]xuân là sông, m [G#]là đất trời, biển s [F#]óng mênh mông.
Bao hạnh [D#m]phúc [C#m]đang chờ [Em]mong. [F#]Xuân non vừa [E]hé nụ [F#]hồng nở trên [B]môi.

Chords List
.
.