Just another WordPress site

Yêu Sắc Yếu

Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
 
[C#m]Đổ em từ giây phút mình mới [F#]vừa chào nhau
Không phải [B]bích phương nên anh sẽ không có cú [G#m]lừa nào đâu
Anh như chết [C#m]chìm, bởi vì quên [F#]em không nổi
Như lấy tình [B]cảm chia cho chính mình, [G#m]thương không đổi
 
[C#m]Anh là con nhà lính nhưng lại [F#]tính vào nhà em
gọi [B]anh là thánh thả thính em cứ [G#m]dính vào mà xem
[C#m]Yêu em suốt bốn mùa, [F#]dành tặng cho em tình tứ
[B]Chẳng thể nào rời xa em, [G#m]chắc là do có từ tính
 
[C#m]Melody trôi qua ngân nga bên [F#]tai
Và [B]mê em cho em bao câu yêu lên [G#m]mic
[C#m]Đưa em đi vi vu bay trên con [F#]flow
Và [B]cho anh lơ tơ mơ khi ta hôn [G#m]nhau
 
[C#m]Tốt tính vì anh [F#]học toán ở trường NTT
[B]Em làm tâm trí anh lu [G#m]mờ, nhưng là mờ ê mê
[C#m]Yêu động vật [F#]hơn vì em làm anh thích [B]thú
Em hot [G#m]trend thì anh lại thích đú u
 
Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
 
[C#m]Đổ em từ giây phút mình mới [F#]vừa chào nhau
Không phải [B]bích phương nên anh sẽ không có cú [G#m]lừa nào đâu
Anh như chết [C#m]chìm, bởi vì quên [F#]em không nổi
Như lấy tình [B]cảm chia cho chính mình, [G#m]thương không đổi
 
Như người [C#m]Sài gòn khi gặp mặt, nhạc anh [F#]bắt tai
Em là [B]mảnh tình tiếp theo mà anh muốn [G#m]vắt vai
Nhìn vào mắt [C#m]em anh biết rằng thời cơ đã [F#]9
Một giây như vĩnh [B]cửu bởi vì em có đôi [G#m]mắt nine
 
[C#m]Anh chưa bao giờ phải xoắn với những điều xung [F#]quanh
Vì em nên mới có lắm máu liều trong [B]anh
Khi em vô tư đi qua anh như đang trong cơn [G#m]mê
Và không quan tâm những điều mong [C#m]manh
Damn, cố để rap thật [F#]nhanh vì sợ em làm cho [B]lắp bắp
Mỗi lúc đứng gần [G#m]em đều thẳng tắp tắp
 
[C#m]Yêu em như là [F#]vàng
Nên đối xử với em không [B]bạc
Mang real love sang nhà [G#m]nàng
Không việc gì phải mang phông [C#m]bạt
Yêu động vật [F#]hơn vì em làm anh thích [B]thú
Em là hot [G#m]trend thì anh lại thích đú
 
Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
Vì em là [C#m]nắng anh là mưa chẳng ngại [F#]đến gần em mà cưa
Chẳng thể [B]biết được em lừa ta chỉ để [G#m]ý là em tà lưa
 
[C#m]Đổ em từ giây phút mình mới [F#]vừa chào nhau
Không phải [B]bích phương nên anh sẽ không có cú [G#m]lừa nào đâu
Anh như chết [C#m]chìm, bởi vì quên [F#]em không nổi
Như lấy tình [B]cảm chia cho chính mình, [G#m]thương không đổi

Chords List
.
.